JAK ŘEŠÍME CENY A SLEVY?

Doporučená maloobchodní cena

Jako doporučenou maloobchodní cenou uvádíme cenu, za kterou by měl dle doporučení výrobce prodejce zboží prodávat.

Tato cena slouží k orientaci zákazníka, aby věděl o jakou cenovou kategorii zboží se jedná. Z konečné prodejní ceny to nemusí být jasné.

Slevy

Zobrazené slevy vyjadřují srovnání mezi doporučenou prodejní cenou a naší prodejní cenou.

Vždy postupujeme v režimu postupného snižování ceny.

Férově informujeme o cenách i o slevách tak, aby měl zákazník dostatek informací a možnost správně se rozhodnout, jestli v našem e-shopu nakoupí.

 

Nové zobrazení cen a slev jsem vytvořili v souladu s novou legislativou platnou od ledna 2023.

overenovisa mc kartyfcbin lgyt kanal ss